Film og fotoprosjekter

Gjennom flere år har vi jobbet tett med mange profesjonelle film og foto produksjoner fra både in- og utland. Dette har vært en suksess for alle parter. Lofoten er en unik plass som gir et utall muligheter for mange forskjellige type prosjekter. Med vår lokalkunnskap og erfaring kan vi gi bidra på mange forskjellige måter. Fra rådgivning til total pakker med overnatting, sikkerhets crew, lokalkunnskap og transport.

Vi liker å jobbe med film og foto produksjoner. Ingen produksjon er lik og det betyr at vi må kunne tilpasse oss deres forskjellige ønsker. Med vår erfaring og kunnskap med denne type jobb kan vi finne de beste plassene, ta vare på sikkerheten, gi råd og bidra slik at målsettinger blir nådd og budsjett blir holdt. Er det en større TV produksjon eller et mindre foto oppdrag, vi vet hva som skal til, når og hvor det blir best resultat og sørge for at alt blir gjennomført på en trygg måte for alle foran og bak kamera.

Rekognosering
Lofoten er bakgården vår. Her ferdes vi året rundt. Vi vet hvor den vakre dalen er, den brusende bekken, den lille kritthvite stranda. Vi er på evig leting etter nye områder å jobbe i. Dette gir oss inngående kunnskap om når og hvor du bør filme eller ta bilder.

Sikkerhet
Med guider som har den høyeste internasjonale sertifiseringen du kan inneha kan vi sørge for at alle foran og bak kamera kan fokusere på deres arbeidsoppgaver. Vi strekker oss langt for å etterkomme deres ønsker såfremt dette er innenfor trygge rammer. Vi vil sørge for at du/dere får det materialet dere ønsker innenfor trygge rammer.

Tillatelser og styring av lokasjoner
Vi har et bredt kontaktnettverk og erfaring fra å tilrette på forskjellige lokasjoner. Vi kan sørge for tillatelser, avklaringer med lokale grunneiere, brukere av området samt lokale organisasjoner.

Helikopter tillatelser
Bruk av helikopter ifm filming er strengt regulert i Norge. Vi kan hjelpe til med tillatelser og søknader. Vi kjenner til de sårbare områdene og hvem man skal rådføre seg med. Dette krever en god dialog før søknad slik at dette kan forsvares ovenfor myndigheter og lokale aktører. Ta kontakt for spørsmål

Kart og annen viktig informasjon
Vi kan lage informasjons pakker til dere som vil gi dere et god planleggings verktøy.

Produksjons fasiliteter
Vi kan sørge for de beste fasilitetene rundt deres produksjon med møterom, lager, klargjøringsrom, mat og overnatting. Vi kan lage pakkeløsninger som passer deres produksjon

Risikoanalyse
For å kunne imøtekomme myndighetskrav kan vi utarbeide egne risikoanalyser ifm deres arbeid.

Utleie
Vi har diverse utstyr til utleie. Dette er utstyr som kan være helt essensielt for å kunne ferdes til fjells. Be oss om en pris og dere kan spare utgifter. Vi har også gode samarbeidspartnere om nødvendig investering av utstyr.

Send oss en email eller ring for mer informasjon!

Her er noen av prosjektene vi har vært involvert i:

[videoblock type=»single» id=»8052″]

Tjenester

• Rekognosering
• Sikkerhet
• Styring og tillatelser
• Risikoanalyse
• Søknader om helikopter tillatelser
• Søknad om andre tillatelser
• Informasjons- og planleggings pakker
• Produksjons fasiliteter
• Utleie
• Overnatting og mat

Related Projects